Tandheelkunde paard

Gewijzigd op 3 oktober 2023
Paard

Tandheelkunde paard

Het is belangrijk om het gebit van uw paard regelmatig te laten controleren, gezonde kiezen zijn belangrijk voor het optimaal functioneren en presteren van het paard. Bij regelmatige controle worden gebitsproblemen in een vroeg stadium opgemerkt en zo kan voorkomen worden dat een afwijkend gebit tot gezondheidsproblemen leidt.

Om meer te lezen over de anatomie en het wisselen van de tanden, kunt u hier klikken. 

Hoe weet ik dat mijn paard last heeft van het gebit?

De manier waarop een paard pijn in de mond laat zien en in welke, mate variëren enorm. Aan een paard met grote afwijkingen in het gebit kan bijvoorbeeld niets te merken zijn, terwijl een paard met relatief kleine afwijkingen erg veel problemen in de africhting kan laten zien. Over het algemeen kunnen we het volgende als symptomen zien:

 • Proppen maken van het ruwvoer
 • Eten dat uit de mond valt
 • Knoeien met krachtvoer
 • Voer weken in waterbak
 • Onverteerd voedsel in de mest
 • Langzamer eten of eten laten liggen
 • Afwijkende kauwbewegingen
 • Abnormale zwellingen op de kaak
 • Vermagering zonder andere verklaring
 • (Eenzijdige) neus/-ooguitvloeiing 
 • Moeilijk links of juist rechtsom stellen bij het rijden
 • Afwijkingen van het normale gedragspatroon

Geadviseerd wordt bij probleemgebitten periodiek het gebit te laten controleren. 
Het gebit van ieder paard zou minimaal één keer per jaar gecontroleerd moeten worden. Bij paarden die aan het wisselen zijn (2,5 tot 5 jarigen) kan vaker een controle nodig zijn om dat in deze periode erg veel verandert in de mond (wisselen van tanden).
Om paarden van 20 jaar en ouder in goede conditie te houden is het vaak nodig twee keer per jaar het gebit te controleren en bij te werken.

Hoe verloopt een gebitsbehandeling?

Een van onze dierenartsen komt bij u aan huis/op stal op afspraak. De meeste paarden worden licht gesedeerd, hierdoor kan er rustig gewerkt worden. Dit is ook voor het paard het prettigst. Het paard krijgt een mondsperder in, zodat de achterste kiezen kunnen worden beoordeeld en behandeld. De dierenarts beoordeelt het gebit en als er afwijkingen worden gevonden wordt dit behandeld. 

Wat moet ik voorbereiden?

Om goed en schoon te kunnen werken hebben we op de plaats waar het paard behandeld wordt in elk geval elektriciteit en schoon leidingwater nodig. De omgeving moet ruim genoeg zijn om de materialen voor de gebitsbehandeling uit te kunnen stallen. Indien er meerdere paarden behandeld worden is het fijn als er een schone stal zonder bodembedekking of voer beschikbaar is. De paarden kunnen dan na de behandeling rustig bijkomen in de schone stal.

Ezels hebben hetzelfde gebit als de andere paardachtigen, ook voor deze dieren zijn regelmatige gebitscontroles dus van belang.

Bij vragen of twijfels kunt u altijd contact opnemen via 024-3972900

Team Dierenartsenpraktijk Groesbeek en omstreken